Kalender 75 år

När vi bygger om, och om och om igen!

Månad: Mars

Sedan företaget påbörjade sin verksamhet 1946 har kollektivtrafiken i Stockholm förändrats och utvecklats och depåerna har i samband med det genomgått ett flertal om- till- och nybyggnader.

Ett exempel på ett återkommande projekt som kontoret och medarbetare arbetat med är Nybodadepån.

Anläggningen, som 1946 kallades Brännkyrkahallen, byggdes för att hantera underhållet av kollektivtrafiken som då trafikerade Stockholms gator, det vill säga spårvagnar och ett fåtal bussar. Under första hälften av 1900-talet började trängseln på Stockholms gator bli ett allt större problem och konkurrensen mellan bilar, bussar och spårvagnar ökade. Med inspiration från andra storstäder såsom London, Paris och New York föll valet på att bygga tunnelbana för att öka kapaciteten på kollektivtrafiken i Stockholm. Nyboda anpassades då för tunnelvagnar. Senare expanderade även busstrafiken och numera är Nybodadepån en kombinerad depå med uppställning och underhåll av både buss och tunnelvagnar.

Idag rullar tre olika typer av tunnelvagnar i Stockholms tunnelbana varav de två äldre typerna, CX och C20 redan har uppställnings- och underhållsplatser i Nyboda.

Som kuriosa kan nämnas att vid varje inköp av nya tunnelvagnar har de blivit längre än tidigare. För ett fullängdståg med CX-vagnarna som kan vara upp till 50 år gamla behövs 8 st vagnar, för de nyare blå vagnarna, C20 behövs 3 st vagnar för ett helt tågset. Den nya generationens tunnelvagn C30 är 70 meter lång och för ett tågset behöver endast 2 st vagnar kopplas ihop. C30 är nu under leverans och de första fordonen har nyligen börjat gå i trafik. I takt med att fler C30 levereras kommer de gamla CX-vagnarna att tas ur trafik.

I samband med inköp av nya fordon behöver underhålls- och uppställningsplatser ofta förlängas eller byggas om för att anpassas till den nya fordonstypen. BBH och våra medarbetare har medverkat i ett flertal av de om- och tillbyggnadsprojekten som under årens lopp gjorts i Nybodadepån. Exempel på tidigare projekt är ombyggnad av verkstadsplatserna för C20, ombyggnad av servicespåren, ombyggnad och förlängning av hjulsvarven, ny plats för arbetsfordon ”Affe” samt ombyggnad av utbildningslokaler.

Övriga depåer som vi har haft återkommande projekt i är exempelvis Högdalsdepån, Vällingbydepån och Rissnedepån för tunnelbanan men även pendeltågsdepåerna i Bro och Älvsjö samt spårvagnsdepån Alkärrshallen.

Idag håller vi på med ytterligare ett intressant och inspirerande projekt i Nybodadepån. Den här gången ska två befintliga verkstadsplatser byggas om. Verkstadsplatserna förlängs, förses med takarbetsplattformar och undergolvslyftare för C30. Genom våra tidigare kunskaper både om depåer och dess funktioner kan vi ta fram den bästa lösningen för alla. Vi vet vad som ska göras och hur det kan göras allra bäst.

Huvudbild – Rapport från studieresa 1946. Bilden visar den moderna målarverkstaden.

Äldre bild på Brännkyrkadepån runt 1950.

Bild på Nybodadepån fd. Brännkyrkadepån, från 2002.

För att prenumerera på fler nyheter och på kalendern,
skriv in dina uppgifter nedan!

Eller följ oss på våra sociala medier!

Andra nyheter

Kika gärna in våra tidigare nyheter