Våra projekt

BUSSDEPÅ STURKÖGATAN & LOCKARP

BUSSDEPÅ STURKÖGATAN & LOCKARP

SÖDERHALLARNA

SÖDERHALLARNA

STOCKHOLMS NYA KONSTNÄRLIGA HÖGSKOLA

STOCKHOLMS NYA KONSTNÄRLIGA HÖGSKOLA

STHLM 01 & STHLM 04

STHLM 01 & STHLM 04

SLUSSEN KRYSSET

SLUSSEN KRYSSET

LÖVSTA SKOLAN

LÖVSTA SKOLAN

FUT – UTBYGGNAD TUNNELBANA

FUT – UTBYGGNAD TUNNELBANA

ENKÖPINGS KOMMUNHUS

ENKÖPINGS KOMMUNHUS

SLUSSEN NORRA ENTRÉN- STOCKHOLM

SLUSSEN NORRA ENTRÉN- STOCKHOLM

SEGERSBY TVÄTTERI

SEGERSBY TVÄTTERI

HELTÅGSVERKSTAD, HAGALUND

HELTÅGSVERKSTAD, HAGALUND

Älv-Fri JP depå Älvsjö Stockholm

Älv-Fri JP depå Älvsjö Stockholm

SPÅRVAGNDSDEPÅ RINGÖN

SPÅRVAGNDSDEPÅ RINGÖN

BUSSDEPÅ TOMTEBODA, SOLNA

BUSSDEPÅ TOMTEBODA, SOLNA

BUSSDEPÅ TOMTEBODA, SOLNA

BUSSDEPÅ TOMTEBODA, SOLNA

BUSSDEPÅ NYBODA, STOCKHOLM

BUSSDEPÅ NYBODA, STOCKHOLM

BUSSDEPÅ LUNDA, STOCKHOLM

BUSSDEPÅ LUNDA, STOCKHOLM

BUSSDEPÅ LUND

BUSSDEPÅ LUND

BUSSDEPÅ LOCKARP, MALMÖ

BUSSDEPÅ LOCKARP, MALMÖ

BUSSDEPÅ FYRISLUND, UPPSALA

BUSSDEPÅ FYRISLUND, UPPSALA

BUSSDEPÅ FRIHAMNEN, STOCKHOLM

BUSSDEPÅ FRIHAMNEN, STOCKHOLM

BUSSDEPÅ CHARLOTTENDAL, VÄRMDÖ

BUSSDEPÅ CHARLOTTENDAL, VÄRMDÖ

BUSSDEPÅ BOTKYRKA

BUSSDEPÅ BOTKYRKA

BYTESPUNKT SLUSSEN

BYTESPUNKT SLUSSEN

SEGERSBY TVÄTTERI

SEGERSBY TVÄTTERI

SUNDBYBERG STATION

SUNDBYBERG STATION

PLATTFORMSBARRIÄRER I TUNNELBANA

PLATTFORMSBARRIÄRER I TUNNELBANA

BYGMA BYGGVARUHUS

BYGMA BYGGVARUHUS

HAGALUNDSDEPÅN

HAGALUNDSDEPÅN

AGADEPÅN

AGADEPÅN

SL-KUNDTJÄNST

SL-KUNDTJÄNST

SPÅRVAGNSDEPÅ RINGÖN

SPÅRVAGNSDEPÅ RINGÖN

VÄRTATERMINALEN

VÄRTATERMINALEN

NORRA DJURGÅRDSSTADEN

NORRA DJURGÅRDSSTADEN

BRO SPÅRDEPÅ

BRO SPÅRDEPÅ

HÖGDALSDEPÅN

HÖGDALSDEPÅN

Neglingedepån

Neglingedepån

VALLENTUNADEPÅN

VALLENTUNADEPÅN

CHARLOTTENDAL BUSSDEPÅ

CHARLOTTENDAL BUSSDEPÅ

VÄDERMOTET BUSSDEPÅ

VÄDERMOTET BUSSDEPÅ

ULVSUNDADEPÅN

ULVSUNDADEPÅN

FYRISLUND BUSSDEPÅ

FYRISLUND BUSSDEPÅ

FRIHAMNEN BUSSDEPÅ

FRIHAMNEN BUSSDEPÅ

STOCKBY BUSSDEPÅ

STOCKBY BUSSDEPÅ

SOFIA KYRKA

SOFIA KYRKA

TOMTEBODA BUSSDEPÅ

TOMTEBODA BUSSDEPÅ

NORSBORGSDEPÅN

NORSBORGSDEPÅN

TÄBY BUSSDEPÅ

TÄBY BUSSDEPÅ

LUNDA BUSSDEPÅ

LUNDA BUSSDEPÅ

VASAMUSEET

VASAMUSEET

FLYGPLATSER

FLYGPLATSER

KOKPUNKTEN

KOKPUNKTEN

HORNSTULLS GALLERIA

HORNSTULLS GALLERIA

Kalender 75 år

Framtida bussdepåer

Månad: Maj

Hur medverkar BBH till att skapa bussdepåer för framtida kollektivtrafik? Vilken kunskap och erfarenhet har vi nu och vilka utmaningar och ny kunskap söker vi? Framtiden för bussdepåer har förmodligen en hel del gemensamt med dagens depåer. En plats där personal samverkar för att göra ett av kollektivtrafikens viktigaste och mest flexibla fordonsslag bussen attraktiv. Förare, tekniker och administratörer skapar kollektivtrafik för städernas och landsbygdens resenärer och är grund för samhällets vilja att forma hållbart resande för framtida generationer.

Planeringsfaktorer, bussdepåer
  • Central placering i trafikområdet Ger kort väg till trafiklinjer
  • Effektivt depåområde Höga markkostnader fordrar kompakta depåer
  • Uppställning av fordon Ramp eller kolonn, kolonn ger flexibilitet för elfordon
  • Utrustning för service och reparation Dagligt och återkommande arbete
Tekniska framtidsfaktorer, bussdepåer
  • Nya drivmedel Fossil- och biodiesel fasas ut, batteridrift och vätgas på ingång
  • Nya busstyper Ledbussar inspireras av spårvagnens komfort och effektivitet
  • Självkörande fordon Inom depåområde om 5–10 år (autonoma fordonsrörelser)

BBH har nyligen projekterat Tomteboda bussdepå för ca 200 bussar åt Trafikförvaltningen i Stockholm. Depån sätts i drift till sommaren och servar innerstadens busstrafik. Under planeringsprocessen avverkades gasdrift till förmån för biodiesel som snart kompletteras med batteribussar. Flertalet fordon är uppställda på kolonn inomhus och depån är förberedd för 24 m långa dubbelledbussar. Av tekniska framtidsfaktorer återstår självkörande bussar. Är det nästa tekniksprång för Tomteboda och Stockholmsbussarna?

BBH och AFRY planerar tre depåer åt Region Skåne, två nya i Malmö och en tillbyggd i Lund. De är traditionellt utformade men med framtidsfaktorerna batteridrift och dubbelledbussar väl inarbetade, liksom en fordonslogistik som kan organiseras för självkörande bussar. Flertalet av Malmö-Lund regionens ca 470 bussarna ska betjäna stadstrafiken.

Återstår gör frågan om den kollektivtrafik vi planerar attraherar framtida resenärer? Busstrafik drivs av depåpersonal, förarna ger service åt resenärer, driftspersonal håller fordon hela och fräscha medan planerarna ser till att bussar avgår i tid. Personal som befinner sig i en attraktiv arbetsmiljö skapar kvalitet och tillit för resandet, en viktig framgångsfaktor för vinnande kollektivtrafik nu och i framtiden.

Bildtext: Tomteboda bussdepå i Solna. Byggnad för administration, tvätthall och invändig bussuppställning.

 

För att prenumerera på fler nyheter och på kalendern,
skriv in dina uppgifter nedan!

Eller följ oss på våra sociala medier!

Andra nyheter

Kika gärna in våra tidigare nyheter