Kalender 75 år

De bästa projekten görs tillsammans

Månad: September

BBH kan depåer och tillgänglighet, vi är specialiserade på den stora skalans gestaltning och teknik och vi har erfarenhet och kunskap att forma miljöer tillgängliga för alla.

Men vi är allra bäst tillsammans med våra engagerade och kunniga beställare, medkonsulter och brukare. Vi har utvecklat förmåga att lyssna och vara lyhörda och tidigt fånga in det som har betydelse för projektens kvalitet.

Även om man har lång erfarenhet uppstår alltid nya frågor. På BBH arbetar vi med ett prövande förhållningssätt eller som Tage Danielsson uttryckte det: Utan tvivel är man inte klok. Vi är beredda till nya överväganden av det som är självklart. Ögonblick uppstår då en prövande blick på vår eller någon annans ståndpunkt förvandlas till ny kunskap för projektets utveckling.

Vår strävan är att projekt ska vara inkluderande och bereda plats för allas medverkan och kunskap, arbetsmetoden innebär att föreslå, lyssna, ompröva, omtolka och slutligen sammanställa gruppens insikter.

BBH medverkar övergripande med ansvar för gestaltning, teknik och ekonomi för att skapa anläggningar som är funktionella, hållbara och vackra över lång tid.

Lästips:
Att tänka gemensamt och med brett perspektiv: ”Busschauffören som tänkte att va fan” ur Tages novellsamling Sagor för barn över 18 år

För att prenumerera på fler nyheter och på kalendern,
skriv in dina uppgifter nedan!

Eller följ oss på våra sociala medier!

Andra nyheter

Kika gärna in våra tidigare nyheter

Välkommen Irene!

Välkommen Irene!

Vi säger välkommen till Irene som började hos oss på BBH den 15:e Januari! Vi...

Välkommen Nejwan!

Välkommen Nejwan!

Vi säger välkommen till Nejwan som började hos oss på BBH den 4 december! Vi...

När allt ska fungera!

När allt ska fungera!

Vi har just nu nio pågående projekt, från lokaliserings studier till...