Allmänt

BBH på Light Rail Day

27 november, 2019

Under två dagar i början av november deltog BBH när över hundra intresserade samlades i Köpenhamn för att lära sig mer om Light Rail och spårväg. På Light Rail Day träffas branschfolk för att inspireras av föreläsningar och utbyta erfarenheter. Frikostigt delas kunskaper om både det som gått bra i projekten, men även det som varit mindre lyckat.

Intresset är stort både i Sverige och våra grannländer och många spårvägsprojekt är på gång. De mindre städerna bygger spårväg för att ersätta busstrafiken och de större för att komplettera befintlig spårtrafik med en ring- eller tvärbana.

De lärdomar vi tog med oss hem var bland annat för- och nackdelar med gröna spår och hur man kan arbeta med att förebygga olyckor p.g.a. trötta förare.

För att prenumerera på fler nyheter och på kalendern,
skriv in dina uppgifter nedan!

Eller följ oss på våra sociala medier!

Andra nyheter

Kika gärna in våra tidigare nyheter