Kalender 75 år

BBH en hållbar samhällsbyggare

Månad: April

VD Jessica Ehrnst berättar om BBH idag, och hur vårt bidrag och arbete är en del av miljoner svenskars vardag, kanske även din!

I den historik vi berättat om i våra tidigare månadsluckor, har BBH fått vara med från allra första början av utbyggnaden av Stockholms tunnelbana, något vi är oerhört stolta och glada för. Att ha en väl fungerande kollektivtrafik är en förutsättning för den hållbara staden, och vi är stolta att vi arbetat för att skapa dessa förutsättningar långt innan hållbarhet stod som en självklar parameter på våra agendor.

Under åren har vi även arbetat med andra områden inom kollektivtrafiken, såsom bussdepåer och för spårväg vilket vi kommer berätta mer om framöver, och ihop med alla dessa uppdrag så bidrar vi till att pendeltåg, tunnelbana, bussar och tvärbanan i Stockholm och flera andra orter har fungerande lokaler och anläggningar för sina fordon.

De flesta har aldrig besökt eller kanske ens lagt märke till dessa rätt stora byggnader som finns på flertalet ställen runt om, i och utanför staden, men som är så viktiga för att kollektivtrafiken ska kunna fungera, för att du och jag ska kunna ta oss runt i staden och till och från olika destinationer. I dessa anläggningar repareras, underhålls, städas och tvättas de olika fordonen, allt för att bli redo för nya transporter för oss. I anläggningarna finns också en vardag och arbetsplats för ett flertal olika yrken, såsom trafikledning, lokalvårdare, mekaniker, svarvare, tekniker m fl, och som också ska ha en säker och trygg arbetsmiljö när de planerar trafiken och hanterar fordonen.

Vi har även under senare år arbetat med fler uppdrag för resenärens miljö exempelvis olika typer av stationer, och där vi även ska säkerställa en trygg, tillgänglig och väl fungerande miljö för alla passagerare som ska använda sig av kollektivtrafiken. I dessa uppdrag har vi kunnat ta med oss våra kunskaper från de olika fordonens förutsättningar, och på så sätt kunna lösa alla de krav och ofta precisionskrävande lösningar som måste till i dessa miljöer, där resenären står i fokus och säkerhetskraven höga.

Sammantaget så är vi fortsatt engagerade samhällsbyggare på BBH, och vi spanar löpande in i framtiden för att se hur vi kan fortsätta att vara med och skapa framtidens kollektivtrafik, med all ny teknik och nya förutsättningar som ställer både nya krav, men också ger möjlighet till nya lösningar!

Mer om detta senare på vår resa under BBH:s 75-åriga jubileumsår, då spanar vi in i framtiden och vad som kan vara framtidens sätt att resa säkert och hållbart!

 

För att prenumerera på fler nyheter och på kalendern,
skriv in dina uppgifter nedan!

Eller följ oss på våra sociala medier!

Andra nyheter

Kika gärna in våra tidigare nyheter

Välkommen Erik!

Välkommen Erik!

Vi säger välkommen till Erik som började hos oss på BBH den 16 januari! Vi har...