Kalender 75 år

BBH blir BBH Arkitektur & Teknik AB

Månad: Februari

Bo Hallman anställde 1994 arkitekten Helén Nilsson i samband med omfattande uppdrag för utformningen av nya verkstadslokaler, servicespår, tvätt- och klottersaneringshallar för SL:s nya vagnpark med tunnelvagn C20 och spårvagn. Med sig hade hon över tio års erfarenhet av arbete med tillgänglighetsfrågor sedan hon i början av åttiotalet arbetat på Synskadades Riksförbund (SRF) med fokus på fysisk miljö och trafikfrågor. Helén var sakkunnig inom tillgänglig och användbar fysisk miljö innan det ens fanns en titel och hon var en av pionjärerna att driva utvecklingen till det samhälle för alla som idag är en självklar del av byggprocessen. På BBH talar vi med stolthet om att Helén inte var först i landet att certifiera sig som sakkunnig enligt BBR, eftersom det var hon som höll i utbildningen.

2001 börjar Rolf Nilsson på BBH, han kontaktades av Bo Hallman för sin erfarenhet som arkitekt i projektet Högdalsdepån och flera tunnelbanestationer och erbjöds då tillsammans med Helén Nilsson att ta över företaget. Åren som följde var mycket lönsamma med ökande produktion av kollektivtrafikprojekt och tillgänglighetsuppdrag. Företaget bytte namn till BBH Arkitekter & Ingenjörer AB. ”Telefonen var viktig”, berättar Rolf, ”det ringde hela tiden”. Projekten blev fler och kontoret växte från fem till trettio medarbetare.

Exempel på projekt från BBH Arkitekter & Ingenjörer AB, 2001–2014 under Rolfs och Heléns ledarskap.

  • Lokalisering och nyskapande utformning av Brodepån.
  • Insatsplaner på 50 av Stockholms tunnelbanestationer vilka Brandförsvaret sedan dess använt vid ett par tillfällen.
  • Underhållskoncept, depåstudier, lokaliseringar och generalkonsultuppdrag åt Norrtåg samt SPIS, Spårvagnar i Skåne.
  • Utformningen av nya Ulvsundadepån som fick positivt omnämnande av Skönhetsrådet.
  • Bussdepå Lunda i Spånga, den första i raden av nyinvesteringar av bussdepåer i Stockholmsregionen.
  • Tillgänglighetsuppdrag för Swedavias alla flygplatser samt Malmö Live och stadshus från Södertälje till Kiruna.

2014 lämnade Helén och Rolf över företaget till fem engagerade medarbetare. De fick driva BBH i en tid av förändring med allt fler konkurrerande och större aktörer. Siktet ställdes in på övriga storstadsregioner och idag är BBH etablerat med storskaliga depåprojekt i såväl Göteborg som Malmö. 2017 bytte vi namn till BBH Arkitektur & Teknik AB.

Huvudbild – BBH Arkitekter & Ingenjörer på studieresa i Kina, bl a för att studera spårtrafikens höghastighetsbanor, 2010

För att prenumerera på fler nyheter och på kalendern,
skriv in dina uppgifter nedan!

Eller följ oss på våra sociala medier!

Andra nyheter

Kika gärna in våra tidigare nyheter