Buss

Se våra andra tjänster

Buss in i framtiden

BBH har en lång historik med genomförda depåprojekt för bussar i Stockholmsområdet, på senare år även i regionerna Skåne och Västra Götaland. BBH medverkar till att ny teknik, nya drivmedel och nya fordonstyper formar effektiva och komfortabla underhållsanläggningar. Vi erbjuder kunskap om tekniska samband inom depåerna, om personalens behov och samverkan mellan depåns olika yrkesgrupper.

Vi gör lokaliseringsstudier, detaljplaner, projekthandlingar och bygguppföljning. Vi samverkar med kunden om mål för arkitektur, funktion, hållbarhet och ekonomi.

Vår erfarenhet förverkligar kundens vision och framtidens kollektivtrafik.

Buss

HAR DU FRÅGOR OM Buss?

Kontaktperson för detta affärsområde:
Niina Nieminen
Affärsområdesansvarig Buss
Tel direkt: 070-627 33 77
niina.nieminen@bbh.se

Buss