Våra projekt

BUSSDEPÅ STURKÖGATAN & LOCKARP

BUSSDEPÅ STURKÖGATAN & LOCKARP

SÖDERHALLARNA

SÖDERHALLARNA

STOCKHOLMS NYA KONSTNÄRLIGA HÖGSKOLA

STOCKHOLMS NYA KONSTNÄRLIGA HÖGSKOLA

STHLM 01 & STHLM 04

STHLM 01 & STHLM 04

SLUSSEN KRYSSET

SLUSSEN KRYSSET

LÖVSTA SKOLAN

LÖVSTA SKOLAN

FUT – UTBYGGNAD TUNNELBANA

FUT – UTBYGGNAD TUNNELBANA

ENKÖPINGS KOMMUNHUS

ENKÖPINGS KOMMUNHUS

SLUSSEN NORRA ENTRÉN- STOCKHOLM

SLUSSEN NORRA ENTRÉN- STOCKHOLM

SEGERSBY TVÄTTERI

SEGERSBY TVÄTTERI

HELTÅGSVERKSTAD, HAGALUND

HELTÅGSVERKSTAD, HAGALUND

Älv-Fri JP depå Älvsjö Stockholm

Älv-Fri JP depå Älvsjö Stockholm

SPÅRVAGNDSDEPÅ RINGÖN

SPÅRVAGNDSDEPÅ RINGÖN

BUSSDEPÅ TOMTEBODA, SOLNA

BUSSDEPÅ TOMTEBODA, SOLNA

BUSSDEPÅ TOMTEBODA, SOLNA

BUSSDEPÅ TOMTEBODA, SOLNA

BUSSDEPÅ NYBODA, STOCKHOLM

BUSSDEPÅ NYBODA, STOCKHOLM

BUSSDEPÅ LUNDA, STOCKHOLM

BUSSDEPÅ LUNDA, STOCKHOLM

BUSSDEPÅ LUND

BUSSDEPÅ LUND

BUSSDEPÅ LOCKARP, MALMÖ

BUSSDEPÅ LOCKARP, MALMÖ

BUSSDEPÅ FYRISLUND, UPPSALA

BUSSDEPÅ FYRISLUND, UPPSALA

BUSSDEPÅ FRIHAMNEN, STOCKHOLM

BUSSDEPÅ FRIHAMNEN, STOCKHOLM

BUSSDEPÅ CHARLOTTENDAL, VÄRMDÖ

BUSSDEPÅ CHARLOTTENDAL, VÄRMDÖ

BUSSDEPÅ BOTKYRKA

BUSSDEPÅ BOTKYRKA

BYTESPUNKT SLUSSEN

BYTESPUNKT SLUSSEN

SEGERSBY TVÄTTERI

SEGERSBY TVÄTTERI

SUNDBYBERG STATION

SUNDBYBERG STATION

PLATTFORMSBARRIÄRER I TUNNELBANA

PLATTFORMSBARRIÄRER I TUNNELBANA

BYGMA BYGGVARUHUS

BYGMA BYGGVARUHUS

HAGALUNDSDEPÅN

HAGALUNDSDEPÅN

AGADEPÅN

AGADEPÅN

SL-KUNDTJÄNST

SL-KUNDTJÄNST

SPÅRVAGNSDEPÅ RINGÖN

SPÅRVAGNSDEPÅ RINGÖN

VÄRTATERMINALEN

VÄRTATERMINALEN

NORRA DJURGÅRDSSTADEN

NORRA DJURGÅRDSSTADEN

BRO SPÅRDEPÅ

BRO SPÅRDEPÅ

HÖGDALSDEPÅN

HÖGDALSDEPÅN

Neglingedepån

Neglingedepån

VALLENTUNADEPÅN

VALLENTUNADEPÅN

CHARLOTTENDAL BUSSDEPÅ

CHARLOTTENDAL BUSSDEPÅ

VÄDERMOTET BUSSDEPÅ

VÄDERMOTET BUSSDEPÅ

ULVSUNDADEPÅN

ULVSUNDADEPÅN

FYRISLUND BUSSDEPÅ

FYRISLUND BUSSDEPÅ

FRIHAMNEN BUSSDEPÅ

FRIHAMNEN BUSSDEPÅ

STOCKBY BUSSDEPÅ

STOCKBY BUSSDEPÅ

SOFIA KYRKA

SOFIA KYRKA

TOMTEBODA BUSSDEPÅ

TOMTEBODA BUSSDEPÅ

NORSBORGSDEPÅN

NORSBORGSDEPÅN

TÄBY BUSSDEPÅ

TÄBY BUSSDEPÅ

LUNDA BUSSDEPÅ

LUNDA BUSSDEPÅ

VASAMUSEET

VASAMUSEET

FLYGPLATSER

FLYGPLATSER

KOKPUNKTEN

KOKPUNKTEN

HORNSTULLS GALLERIA

HORNSTULLS GALLERIA

Projekt SLUSSEN KRYSSET

Läs om våra senaste uppdrag!

SLUSSEN KRYSSET

SLUSSEN KRYSSET

UPPDRAG
Rådgivande och granskande sakkunnig tillgänglighet vid ombyggnad av Slussen    T-banestation.TID OCH SKEDEN

2020-Bygghandling

Och pågående byggskede

PROJEKTDATA

Program Bytespunkt Slussen

Krysset

ENTREPRENADFORM

Utförande entreprenad

BBH bevakar tillgängligheten vid ombyggnation av Slussens tunnelbanestation. Komplexa resandemiljöer kräver en god tillgänglighet för att alla. Alla skall komma fram.

 

BBH har anlitats som tillgänglighetssakkunnig av SL Trafikförvaltningen vid ombyggnad av befintlig tunnelbanestation Slussen. Utöver tillgänglighet har vi uppdrag som beställarstöd teknikområde arkitektur samt projekteringsledning.

BBH:s roll som tillgänglighetskonsult (certifierad sakkunnig) innebär att bevaka att kraven avseende tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga uppfylls. BBH har aktivt medverkat under projekteringen från tidigt skede och bidragit att tillgänglighet utgör en central faktor vid gestaltningsarbetet, i samråd med beställare och verksamhet.

Som resenär till vardags möts man av tillfälliga avgränsningar, nya passager och det är svårt att känna igen sig, eller hitta rätt. Det är en utmaning att bygga om ett av Stockholms mest aktiva knytpunkter, när arbetet inte får påverka trafiken eller det ständiga flödet av passagerare.

 

Tillgängligheten skall fungera även under byggtiden, med flera tillfälliga lösningar fram till att helheten är klar 2026.

projektfakta

Fakta

Plats

År

Kund

SLUSSEN KRYSSET