TÄBY BUSSDEPÅ

TÄBY BUSSDEPÅ

Vid uppförandet av en ny tvätthall på Täby bussdepå hade BBH uppdraget som generalkonsult. Projektet omfattar en ny busstvätthall innehållande två tvättfiler, en klottersaneringshall, teknik- samt personalutrymmen. Byggnaden utmärker sig med sina omsorgsfullt...
LUNDA BUSSDEPÅ

LUNDA BUSSDEPÅ

När bussdepån i Lunda planerades medförde den begränsade tillgången på lämplig mark att anläggningen delades upp i två delar. En fastighet med verkstad och kontorsdel och en tvätthall och uppställningsdel med plats för 80 bussar på en separat, angränsande fastighet....