Okategoriserade

Nybodadepån C30-anpassning

21 juni, 2021

Just nu pågår en uppgradering av röda linjen där en ny typ av tunnelbanetåg successivt kommer ersätta de nuvarande C20-tågen. Det blir både fler och längre vagnar i trafik som gör det möjligt att utöka kapaciteten för resenärer.

De nya tågens vagnar är hela 70 m långa, jämfört med de gamla C20-vagnarna på 47 m. En ny depåanläggning för C30-tågen är uppförd i Norsborg, men även äldre depåer på linjen behöver anpassa sina reparationsplatser för att kunna hjälpa till att underhålla den nya vagntypen.

BBH tillsammans med Ramboll har uppdraget att projektera för anpassningen i Nybodadepån. Här ska två spår i befintlig verkstad byggas om med bl. a nya fordonslyftare, takarbetsbryggor och traverser för att kunna utföra underhåll och reparationer på de nya vagnarna. Den största utmaningen i projektet är att planera och förbereda för att rivnings- och byggarbeten ska kunna genomföras samtidigt med att den dagliga verksamheten är i gång på övriga reparationsplatser i verkstaden. Ombyggnaderna kommer därför ske i två etapper för att minimera störningarna på befintlig verksamhet så långt det är möjligt.

Förfrågningsunderlaget levereras i dessa dagar till beställaren (Trafikförvaltningen). Byggentreprenör kommer handlas upp under hösten och hela ombyggnaden är beräknad att vara färdig sommaren 2023. Undergolvslyftare handlas upp i separat entreprenad, där även underlaget för upphandlingen är framtaget av BBH.

För att prenumerera på fler nyheter och på kalendern,
skriv in dina uppgifter nedan!

Eller följ oss på våra sociala medier!

Andra nyheter

Kika gärna in våra tidigare nyheter