Aktuellt

Nya tag för hållbarhet!

12 maj, 2022

När hela Sveriges byggbransch är på väg in i resan mot en hållbar omställning vill vi på BBH vara en given aktör i fronten inom hållbarhet!

Den 25 september 2015 antogs Agenda 2030, med de ambitiösa hållbarhetsmålen som ska stötta världen i omställningen till en hållbar framtid. Byggbranschen, vilken idag står för 36% av Sveriges utsläpp, har insett att de har en viktig roll i att driva denna omställning och skapa en hållbar framtid åt nästa generation. Snart blir det även ett grundkriterium för att vara en attraktiv och konkurrenskraftig aktör på marknaden.

Boverket har, som ett stödjande verktyg i omställningen, bland annat utfärdat ett klimatdeklarationskrav på nybyggnationer. Byggnader för industri- och verkstadsändamål är ännu undantagna från dessa krav. Vi på BBH ser att det finns mycket kvar att göra för att involvera dessa byggnader och tar nu nästa steg i arbetet för att göra det i praktiken.

Vi på BBH jobbar med fokusområden för att öka kvalitén och tillgängligheten på den byggda miljön. I fokusområde Hållbarhet bevakar och driver vi hållbarhetsfrågor, och just nu har vi många spännande nyheter!

Hållbara projekt

BBH jobbar med projekt som håller samhället tillgängligt, främst inom kvalitativa lösningar för kollektivtrafiken. I vår strävan efter ett hållbart samhälle arbetar vi, i samarbete med olika beställare, för att elektrifiera bussnätet. Detta görs genom att exempelvis förbereda och projektera elektrisk (och annan) infrastruktur vid olika bussdepåer runt om i Sverige.

Hållbarhetsmanual

Våra kunder ställer höga krav på tekniska lösningar och beständiga byggnader som håller i miljöer som ställer stora krav på byggnadens livslängd, och dessutom ger så mycket valuta för varje skattekrona som möjligt. För att uppnå en högre hållbarhetsstandard i projekten effektiviserar vi arbetsflödet genom att ta fram en hållbarhetsmanual. Tillsammans med stödjande dokument kommer denna att på ett enkelt och överskådligt sätt inkludera hållbarhetsaspekten i projekteringen och se vilka potentiella vägval vi tillsammans kan göra för en hållbarare framtid.

Hållbarhetspresentationer

För att kunna bidra till ett bättre hållbarhetsarbete i våra projekt är det viktigt att alla medarbetare är uppdaterade om initiativ, nya materialval, och tekniska framsteg som pågår omkring oss. Vi kommer med start under maj inleda presentationstillfällen där experter från olika företag bjuds in för att presentera och diskutera deras produkter, material och byggsystem.

Titta gärna in regelbundet för att hålla er uppdaterade om vårt hållbarhetsarbete!

För att prenumerera på fler nyheter och på kalendern,
skriv in dina uppgifter nedan!

Eller följ oss på våra sociala medier!

Andra nyheter

Kika gärna in våra tidigare nyheter

Välkommen Irene!

Välkommen Irene!

Vi säger välkommen till Irene som började hos oss på BBH den 15:e Januari! Vi...

Välkommen Nejwan!

Välkommen Nejwan!

Vi säger välkommen till Nejwan som började hos oss på BBH den 4 december! Vi...

När allt ska fungera!

När allt ska fungera!

Vi har just nu nio pågående projekt, från lokaliserings studier till...