Kalender 75 år

Framtidens trafik

Månad: December

När du och jag reser kollektivt idag så reser oftast vi med buss eller tåg, eller kanske spårvagn eller tunnelbana. Så kommer det nog att se ut under överskådlig tid. Men kanske att fordonen ser lite annorlunda ut framöver. Den pågående förändringen kan man se redan nu på Stockholms tunnelbana. Det är inte bara ett modernare utseende och bättre teknik i de nyare vagnarna. De har blivit längre och längre för varje byte av vagnstyp. Från början var det åtta vagnar i varje fullängdståg, sedan 3 vagnar och nu med nya C30-vagnen som har börjat rulla behövs bara två vagnar. Längre vagn ger en ökad kapacitet att ta med passagerare. Bra för både dig och mig!

Tekniken kommer att fortsätta utvecklas. De bussar som idag går på biodiesel eller biogas kommer på sikt att bytas ut mot eldrivna bussar. I vissa delar av Sverige har bytet redan påbörjats. Och kanske kommer förarlösa bussar och tåg att bli verklighet så småningom.

Möjligheten för personer med funktionsvariationer att åka kollektivt har förbättrats över åren. Hissar, ledstråk och kontrastmarkeringar är sådant som vi ser på stationer och hållplatser. Bussar och tåg har fått golv i rätt nivå som är lättare att köra ombord på med rullstol eller barnvagn.
Från fordonens utformning till projekteringen av resenärmiljöer är målet att allt större mångfald av människor självständigt ska kunna ta sig runt i stan.
Att förbättra tillgängligheten inom kollektivtrafiken är ett av de främsta verktygen för att öka framtidens sociala hållbarhet.

Med växande städer kommer trafikutbudet att behöva ökas. Idag byggs Stockholms tunnelbana ut åt flera håll. Och ytterligare utbyggnader är planerade.

Den fantastiska utvecklingen av kollektivtrafiken som vi sett och som kommer att fortsätta in i framtiden hade inte varit möjlig utan att dess olika fordon får det underhåll och den service som krävs för att hålla allt rullande. BBH har hjälpt till med att skapa de platser – depåer som gör att bussar, tunnelbanan, spårvagnar och tåg fungerar, år efter år.
Liksom fordonen har också depåerna utvecklats,. Underhållsplatserna i depåerna är skräddarsydda för varje fordonstyp, vilket gör arbetet lättare och mer rationellt. Det gör att de behöver anpassas till varje ny typ av tex tunnelbanevagn. Samtidigt arbetar vi med att göra arbetsmiljön bättre, mer ergonomisk och mer inkluderande med tanke på personal med funktionsvariation samt varierande förmågor.

En annan väl så viktig del av trafiken är styrningen av alla kollektivtrafikfordon. Framför allt den spårbundna trafiken behöver väl fungerande trafikledningscentraler. Något som BBH också är med och utvecklar så att trafiken kan fungera många år framåt. Även här är arbetsmiljön viktig så att det ansvarsfyllda arbetet med att leda trafiken på ett säkert sätt kan underlättas så mycket som möjligt.

BBH fortsätter att utveckla kollektivtrafikanläggningar för att bidra till samhällsbyggandet och till en bättre vardag för alla. Nu och i framtiden.

Bildtext: Hästskjuts, fotograf okänd år 1880, utgivare Stockholms spårvägsmuseum.

För att prenumerera på fler nyheter och på kalendern,
skriv in dina uppgifter nedan!

Eller följ oss på våra sociala medier!

Andra nyheter

Kika gärna in våra tidigare nyheter