Aktuellt

Följ vår utveckling! Här kommer vi publicera nyheter om projekt och de senaste inom bolaget.

Vrid och vänd med oss

Vrid och vänd med oss

Vi på BBH arbetar ständigt med att utveckla vår kunskap inom BIM och digitala projekteringsverktyg. Ett av verktygen vi använder oss av...

Startmötesprotokoll, bara vid start?

Startmötesprotokoll, bara vid start?

På BBH har vi ett styrande kvalitetsledningssystem som tar hänsyn till alla våra skeden som vi arbetar med, allt från tidiga skeden till...

NOR Täby Park – Nominerat!

NOR Täby Park – Nominerat!

Gå in och rösta på ”NOR Täby park – Flerbostadshus” som nominerats till Täby stadsbyggnadspris 2021!...

BBH med fokus på klimatet

BBH med fokus på klimatet

Vi behöver alla ta ett större ansvar för vår miljö och lära oss vilken påverkan på klimatet våra val av material har under byggskedet. Det...

Full fart på Ringön

Full fart på Ringön

I senaste numret av Branschaktuellt finns ett intressant reportage om nya spårvagnsdepån Ringön i Göteborg. I artikeln berättar vi på BBH...

Resenärens fokus i fokus

Resenärens fokus i fokus

Få miljöer lyckas bättre än kollektivtrafikens resenärsmiljöer med att sammanföra allas våra olika individuella behov för att använda...

Ny tillförordnad VD

Ny tillförordnad VD

Olle Bertfelt, nuvarande styrelseordförande för BBH Arkitektur & Teknik blir från september tillförordnad vd för bolaget. Olle är väl...

Gestaltning på BBH – Kyrkan

Gestaltning på BBH – Kyrkan

Vi på BBH fäster ett stort värde vid gestaltningen i alla våra projekt. Trots många välgjorda och genomförda projekt så jobbar vi...

Nybodadepån  C30-anpassning

Nybodadepån C30-anpassning

Just nu pågår en uppgradering av röda linjen där en ny typ av tunnelbanetåg successivt kommer ersätta de nuvarande C20-tågen. Det blir...

Kvalitetsmål på BBH

Kvalitetsmål på BBH

I år har vi på BBH gjort ett upplyft och omtag avseende ledningssystemet för kvalitet på BBH. Detta arbete leds av Mustasin som är...

BBH designar nytt undertak!

BBH designar nytt undertak!

Alpha Wing är ett nytt kreativt undertakssystem som BBH har designat och arbetat fram tillsammans med Itaab. Med Wing ville vi skapa en...

Miljömål på BBH

Miljömål på BBH

I år har vi på BBH gjort ett omtag avseende hållbarhetsfrågorna och detta arbete leds av Carolin som tidigare arbetat på SGBC och av James...

BIM på BBH

BIM på BBH

BIM står för ”Building Information Modeling” och är begreppet för dagens projektering och modellering i 3D som är under ständig...