Allmänt

Agadepån

4 mars, 2020

Vi kan med stolthet berätta att Agadepån har blivit nominerad till Trafikverkets Arkitekturpris. Här en kort intervju med Danuta Sychut, arkitekt på BBH, som arbetat med uppdraget från start till färdigställande (2012-2017). 

Hur påbörjades projektet för AGA-depån? 

Storstockholms Lokaltrafik SL i samarbete med Stockholmsstad och Lidingöstad planerade en stor satsning för spårvagnstrafiken. Linjen Spårväg City skulle trafikera Norra djurgården, hela vägen från Sergels Torg, genom Ropsten, och ända ut till Gåshaga brygga längst ut på Lidingö. Man planerade att köpa nya spårvagnar för hela denna sträcka, och för uppställning och underhåll av den nya vagnparken behövdes nu en helt ny depå.  
BBH fick då i uppdrag att utreda lokalisering av den nya depån, och platsen som till slut valdes blev på Lidingö, vid Aga, samma plats där den gamla spårvagnsdepån och bussdepån redan fanns.  
BBH fortsatte sedan med uppdraget gällande depåns funktion, storlek, byggnader och logistik spåranläggning, och uppgiften var svår med tanke på den smala tomten. Det behövdes en fungerande lösning för depåns logistik och att få plats med en spårharpa med en minsta spårradie på 25 meter, och spårvagnens rörelser inom depån skulle ske rationellt och med minsta markanspråk.  
 

Vad var de största utmaningarna med uppdraget? 

Att utveckla gestaltningsidén bestående av små hallar med valvformade tak till stora moderna hallar utan väggar och pelare för att klara funktionskraven och samtidigt behålla det starka formspråket, var en stor utmaning. Byggnadernas tak skulle med en mjuk övergång övergå till vägg, och kläs med samma beklädnadsmaterial av keramik som taket som monterades som fjällpanel, vilket vi lyckades med!

  

Hur bidrog samarbetet med &Rundqvist till projektets goda resultat? 

När Lidingö stad behövde ta fram en ny detaljplan för området, hade &Rundquist Arkitekter fått uppdrag att komma med förslag till gestaltningen för att påskynda arbetet. Vi samarbetade med &Rundquist under systemhandlingsskedet, och samarbetet var mycket bra och framgångsrikt. 

Våra olika kompetenser och styrkor kunde utnyttjas till fullo, och ledde till ett resultat av hög arkitektonisk kvalitét! 

Vad är du mest nöjd med AGA-depån? 

Att vi lyckades lösa depåfunktioner på den begränsade tomt vi fått att disponera, men mest av att vi utvecklades som arkitekter genom detta projekt! 

För att prenumerera på fler nyheter och på kalendern,
skriv in dina uppgifter nedan!

Eller följ oss på våra sociala medier!

Andra nyheter

Kika gärna in våra tidigare nyheter